Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại sức khỏe.
PC APK IOS TF
Tải phiên bản phù hợp để có trải nghiệm tốt.

Bảng Xếp Hạng Sự Kiện

Cập nhật 5 phút 1 lần
Top Nhân vật Điểm
#1 bossxz17 0
#2 kame1tyzz 0
#3 octiuu06 0
#4 silver 0
#5 koaksns 0
#6 haiznaok 0
#7 boom1hp 0
#8 tulathan 0
#9 oracortia 0
#10 admin 0