Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại sức khỏe.
PC APK IOS TF
Tải phiên bản phù hợp để có trải nghiệm tốt.

Bảng Xếp Hạng Sức Mạnh

Cập nhật 5 phút 1 lần
Top Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Hành Tinh Tổng
# 1 chuche 765.0 Tỷ 121.3 Tỷ Trái đất 886.3 Tỷ
# 2 zamasu 638.7 Tỷ 120.1 Tỷ Trái đất 758.8 Tỷ
# 3 vip1ty 549.9 Tỷ 199.9 Tỷ Trái đất 749.8 Tỷ
# 4 admin1 396.1 Tỷ 200.0 Tỷ Trái đất 596.1 Tỷ
# 5 nthanh 425.9 Tỷ 120.7 Tỷ Trái đất 546.6 Tỷ
# 6 koaksns 367.8 Tỷ 151.1 Tỷ Trái đất 518.9 Tỷ
# 7 songokut1 322.1 Tỷ 162.9 Tỷ Trái đất 485.0 Tỷ
# 8 daxanhplus 330.7 Tỷ 120.3 Tỷ Namec 451.0 Tỷ
# 9 nmnmnm 324.8 Tỷ 121.1 Tỷ Trái đất 445.9 Tỷ
# 10 quynhcuti 324.3 Tỷ 120.6 Tỷ Namec 444.9 Tỷ